Warunki współpracy:

nawiązanie kontaktu poprzez e-mail, pocztę, fax lub telefon;

ustalenie charakterystyki tłumaczenia (rodzaju, formy i tematyki, a w przypadku tłumaczeń pisemnych objętości tekstu i jego czytelności);

ustalenie formy i terminu przekazania materiałów;

uzgodnienie stawki za stronę rozliczeniową lub godzinę pracy;

dostarczenie materiałów i uzgodnienie terminu wykonania tłumaczenia oraz formy płatności.

 

Na wycenę wpływają:

rodzaj tłumaczenia;

stopień specjalizacji tekstu;

czytelność tekstu;

termin wykonania (zwykły, ekspresowy, superekspresowy);

język, na który tłumaczenie jest dokonywane (niderlandzki – polski, czy polski – niderlandzki);

ewentualne koszty dodatkowe (dojazd).

Copyright 2009-2013 © ABC tłumaczenia niderlandzkie, ul.Bernadowska 5 h 17 81-553 Gdynia; webmaster: Łukasz Nadolski