Wszystkie podane ceny tłumaczeń są cenami netto.  Przy rozliczeniu dolicza się 23% VAT.

Tłumaczenia pisemne

Podstawą wyceny przy tłumaczeniach pisemnych jest strona obliczeniowa – 1500 znaków tłumaczonego tekstu, liczona wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

 
język
strona tekstu
z języka niderlandzkiego
na polski
z języka polskiego
na niderlandzki
niderlandzki
(holenderski, flamandzki)
pierwsza
45 PLN
55 PLN
każda kolejna
(lub jej część)
45 PLN
55 PLN

W przypadku specjalistycznych tekstów technicznych do ceny dolicza się 50%.
Do ceny tekstów mało czytelnych, lub dokonanych pismem odręcznym dolicza się 50%.
W przypadku zleceń pilnych (na następny dzień roboczy) do ceny dolicza się 50%, super pilnych (wykonanie do 5 stron przeliczeniowych w ciągu 6 godzin) do ceny dolicza się 100%.
W przypadku zleceń niestandardowych ceny ustalane są indywidualnie.
Dla klientów utrzymujących stałą współpracę przewidziane są rabaty i upusty.
Nie wykonujemy tłumaczeń przysięgłych.

Tłumaczenia ustne

Podstawą wyceny przy tłumaczeniach ustnych jest godzina zegarowa.

 
język
pierwsza godzina
każda kolejna godzina
(lub jej część)
niderlandzki
(holenderski, flamandzki)
150 PLN
120 PLN

Copyright 2009-2013 © ABC tłumaczenia i niderlandzkie, ul.Bernadowska 5 h 17 81-553 Gdynia; webmaster: Łukasz Nadolski